Cadru legislativ și statistici

Cadru legislativ și statistici

Aici veți găsi cadrul legislativ și statistici privind sustenabilitatea și economia circulară.

Cadru legislativ

Masterplan – Plan de investiţii pe termen lung pentru perioada 2008-2038 privind managementul integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi

Cadru general

Ord 140/2019  privind aprobarea Metodologiei de elaborare, monitorizare, evaluare şi revizuire a planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor (PJGD) – publicat în MO 295/17.04.2019;

Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088;

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Pactul Ecologic European

Cu privire la deșeurile generate de ambalaje

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive

Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje  

Alte resurse

Strategia UE pentru reducerea deșeurilor din plastic 

Statistici privind deșeurile

Statistici privind deșeurile provenite din ambalaje