Cadru legislativ și statistici

Pe această pagină veți găsi cadrul legislativ și statistici privind sustenabilitatea și economia circulară.

Cadru legislativ

Masterplan – Plan de investiţii pe termen lung pentru perioada 2008-2038 privind managementul integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi

Cadru general

Ord 140/2019  privind aprobarea Metodologiei de elaborare, monitorizare, evaluare şi revizuire a planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor (PJGD) – publicat în MO 295/17.04.2019;

Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088;

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Pactul Ecologic European

Cu privire la deșeurile generate de ambalaje

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive

Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje  

Alte resurse

Strategia UE pentru reducerea deșeurilor din plastic 

Statistici privind deșeurile

Statistici privind deșeurile provenite din ambalaje

Ne găsiți și în Social Media

Abonați-vă!

Rămâi la curent cu noutățile!